Haridus Värskas

Värska Gümnaasium

126 õpilasega Värska Gümnaasium pakub lastele 1. - 12. klassini head ja sõbralikku õppimis- ja kasvukeskkonda. Kooli trumbiks on väikesed klassid, mis võimaldavad individuaalset lähenemist. Värska Gümnaasiumi lõpetajate eksamitulemused on head ning eelmisel aastal olime kõrgkooli õppima läinud õpilaste protsendilt vabariigis 7. kohal. Gümnaasiumiastmes on võimalik valida erinevate õppesuundade vahel: spordi- ja tervise suund, kultuuri suund või IT suund. Erilise tähelepanu all on kohalikud tavad ja kultuur.

Värska Lasteaed

Värska südames rahuliku õhkkonna ning kauni looduse keskel asuvas rõõmsavärvilises, suures ja hubases renoveeritud laseaiamajas tegutseb kaks liitrühma ja üks sõimerühm. Turvaline õueala võimaldab rohkelt liikuda, loodust tunnetada, avastada, ise luua. Õuealale rajatakse 2013. aastal uus liiklusrada rattaga sõitmiseks ja liiklusreeglite õppimiseks.Tegemiste märksõnadeks on veel esivanemate pärandi ja rahvakommete tähtsustamine, tervise edendamine ning koostöö (eelkool ja spordiring gümnaasiumis, eelklass muusikakoolis).

Värska Muusikakool

Värska Muusikakool oma tegevmuusikutest pedagoogidega on piirkonnas tuntud aktiivse pärimusmuusika propageerijana. Lisaks põhi- ja huviõppele (1.-7.klass) tegutseb eelklass koolieelikutele ning pakume õppimisvõimalusi ka täiskasvanud õppuritele. Meil õpetatavad pillid on klaver, viiul, akordion, kitarr, trumm, karmoška, väikekannel, kontrabass ja plokkflööt. Lisaainetena õpitakse solfedžot, muusikalugu, pop-jazz laulu ja pärimuslaulu. Koolis on moodustatud mitmeid ansambleid: viiuldajad, kandled, pärimusmuusika ans.

Noortekeskuse huviringid

Noortekeskuse huviringid 2014/2015

1. Tantsuring toimub 1 kord nädalas.
2. Trummiring toimub 1 kord nädalas.

Täpsemat infot leiab Facebookis Värska ANK lehelt
Lisainfo: Triinu Kotov, 5171796, noortekeskus@verska.ee

Värska Kultuurikeskuse huviringid

Noorte segarühm
N kell 16.15
Juhendaja: Piret Torm-Kriis
e-post: piret@swingtants.ee
tel: (+372) 517 7614