Ettevõtlusvõimalused Missomaal

Missomaa on maaelu propageeriv ja toetav kogemustega kogukond Kagu-Eesti nurgas. Kogukond ise pakub oma elanikele igakülgset abi kõiksugu teenuste ja toetuse näol mida vajab kohalik elanik, maale ümber asuja või suvitaja. Missomaa on paigake Euroopa Liidu idapiiril mis pakub väljakutset igale ettevõtjale – FIE-st AS-ni, kunstnikust toidutootjani. Kohalike ettevõtjate võrgustikus oled sa üks lüli – üks osa tugevast ketist!

Ootame Missomaale maaelu ihaldavat ettevõtlikku inimest, kes väärtustab puhast elukeskkonda, eneseteostuse võimalust, sõbralikku ja ühtehoidvat tugeva kultuurilooga kogukonda ning paindlikku haridusasutust oma lastele.

 

Kes abistab Missomaale tulevat ettevõtlikku inimest?

Esmalt tasub pöörduda MTÜ Tule Maale poole (info@tulemaale.ee) kes omab informatsiooni ja kontakte vastamaks teie esmastele küsimustele ja otsingutele.

Lisaks riiklikkule ettevõtlusabile läbi maakondliku arenduskeskuse (SA Võrumaa Arenguagentuur – www.vaa.ee) tegutseb Missomaal ka Setomaa Arenguprogrammi toel Setomaa ettevõtlusnõustaja (GSM 53226961) ning seda teile täiesti tasuta.

Setomaa nelja valla ettevõtjad ja ettevõtlikud inimesed on koondunud seltsinguks SEIK (Setomaa Ettevõtlike Inimeste Klubi), kes käivad regulaarselt kokku ning arutlevad ettevõtlusega seotud teemadel ning otsivad kõigile huvipakkuvaid ühistegevuse võimalusi.

Parimad abilised on siiski piirkonna teised ettevõtjad oma nõu ja jõuga.

Piirimajandus:

Missomaa asub Eestimaa kagunurgas ning omab ühist piiri kahe riigiga – Läti ja Venemaaga. Seega asume me otse Euroopa Liidu idapiiril. See annab meile ühena vähestest Eesti omavalitsustest võimaluse piirimajanduse arendamiseks. Hetkel tegutseb piiriületuse teenusepakkujana OÜ Collade. 

Põllumajandus:

Missomaal tegutseb põllumajanduse valdkonnas kaks suuremat tegijat – Siberi (seakasvatus) ja Nopri talu (piimakari ja piima töötlemine). Uue tegijana on suureks kasvamas Andri-Peedo talu kitsefarm, kus toodetakse kitsepiima. 2016 aastal alustas ettevõte 500 kohalise suurlauda- meierei ehitusega, mis plaanide kohaselt valmib 2017 aasta kevadeks.  Vähesel määral kasvatatakse piirkonnas ka lihaveiseid. Suurimaks võimaluseks siin valdkonnas on ühisturundus koos „suurtega“. Paljustki tänu täna kindlalt turul oleva ja oma logistikat omava Nopri talu olemasolule on ka Andri-Peedo talu kitsepiim kaugema tarbijani jõudnud. Piirkonnas on kindlasti ruumi uutele tegijatele koostöös vanade tegijatega. „Tühjemad“ piirkonnad jäävad Missomaal lõuna poole Riia-Pihkva maanteed ja ajaloolise Setomaa territooriumile Venemaa piiri ääres. Piirkonnas puudub hetkel sisuliselt kana-, küüliku- ja lambakasvatus.

Tööstus:

Mööblitööstus on esindatud ettevõttega VIP mööbel mis toodab valdavalt aiamööblit ning turustab enamuse oma toodangust Eestist välja. Ettevõte on viimastel aastatel jõuliselt arenenud ning püstitanud uue tootmishoone ning sisustanud selle tänapäevase tehnikaga.

Missomaa on üks metsarohkemaid ja hõredamalt asustatud piirkondi Eestis. Metsanduse valdkonnas on väljakutseid ja kasutamata võimalusi siin piirkonnas kindlasti väga palju. Metsa, puitu, seeni, marju jne on palju, aga töödeldud kujul sisuliselt neid siit piirkonnast väga palju välja ei liigu.

Energeetika:

Piirkonna energeetika tootmise potensiaal on kordades suurem mis piirkond ise ära tarvitada suudab. Lisalugemist leiad siit: http://www.pea.ee/files/Misso_valla_uuring.pdf

Lisaks eelnimet uuringule annab energiamajanduse võimaluste kohta väga põhjaliku ülevaate piirkonnas tegutseva vastava ala eestvõtja MTÜ Piiriäärse Energiamajanduse (MTÜ PEA) koduleht: www.pea.ee.

Misso vallavalitsus on hetkel koostamas Misso aleviku detailplaneeringut mille raames planeeritakse Misso aleviku äärde 1MW võimsusega päikeseelektrijaam – seejärel ootame ainult investorit kelle abil see ettevõtmine ellu viia.

Turism:

Viimastel aastatel on turism Missomaal arenenud ehk kõige kiiremini võrreldes teiste valdkondadega. Seda ehk ka sel põhjusel, et olles ühe vallana MTÜ-s Setomaa Valdade Liidus ja Setomaal tegutsevas MTÜ-s Setomaa Turism (www.setoturism.ee) , veetakse seda valdkonda väga jõuliselt eest. Turismiettevõtjale tähendab see olulist tuge oma ettevõtte turustamisel ja reklaamimisel mõistliku hinnaga.

Turismi arengule annab hoogu ka paiknemine populaarsel Seto külavüü turismimarsruudil. Külavüü üks ots asub Luhamaal ning teine ots Lüübnitsas, loogeldes läbi Setomaa. Kindlasti on Missomaa turismimaastikul turgu eksklusiivsetele turismiettevõtetele näiteks elamust või kogemust pakkuva taluna. 

Käsitöö:

Missomaalt jookseb läbi neli (kultuuri)piiri – Vana-Võrumaa, Setomaa, Venemaa ja Läti. Seega leiab siit ka käsitööd erinevatest kultuuriruumidest. Missomaa käsitöö aktiivsemateks eestvõtjateks on hetkel MTÜ Luhamaa Külaselts, MTÜ Prastuli Selts (Linamuuseum), MTÜ Tsiistre Selts, MTÜ Misso Maanaiste Selts. On ka üksikuid käsitöömeistreid.

Olulisimaks toeks, eestvedajaks ja taganttõukajaks on piirkonnas ülesetomaaline MTÜ Seto Käsitüü Kogo (www.kogo.ee). Nemad õpetavad nii tegema kui müüma ja aitavad oma liikmeid müügiga nii Eestis kui väljaspool. Käsitööettevõtlus põhilise sissetulekuallikana ei ole Missomaal veel välja arenenud. Kohaliku elu korraldajad ja kohalikud ettevõtjad ootaksid käsitöölistelt suveniire, auhindasid, reklaamkingitusi jms.

Kasulikud lingid ettevõtlikule inimesele:

Setomaa Arenguprogramm toetab ettevõtluskeskkonda – www.setomaa.ee

Kui tahad müüa ka naabritele Lätti – www.setoape.eu

Turismivedur piirkonnas – www.setoturism.ee

Energeetika – www.pea.ee

Tahad müüa kaupa taluturul - http://www.taluturg.ee/lounakeskuse-taluturg/

Ettevõtlust toetab piirkonnas kohalik Leader grupp MTÜ Piiriveere Liider – www.piiriveere.ee

Käsitöölisele – www.kogo.ee

Jooksvad uudised Missomaast – www.misso.ee

Võrumaa arenguagentuur -  www.vaa.ee/

Kontaktid:

MTÜ Tule Maale: info@tulemaale.ee

Setomaa Ettevõtlusnõustaja: Aarne Leima,  aarne.leima@setomaa.ee

MTÜ Tule Maale juhatuse liige, põllumajanduse ja piimatöötlemise praktik: Tiit Niilo, info@nopri.ee

Energeetika, MTÜ Piiriäärne Energiaarendus tegevjuht: Urmo Lehtveer, urma@pea.ee