2016 – kordumatu ja tegus!

Pildi autor: 

A. Young

Austatud Tule Maale kogukond, suur rõõm on teiega jagada selle aasta kokkuvõtet. Järjekordne aasta on lõppemas ja kätte on jõudnud aeg tagasivaateks ja kokkuvõtteks.
Kui panna aasta 2016 numbritesse, võiks MTÜ Tule Maale tegevusi kirjeldada järgmiselt: messidel ja teistel avalikel üritustel osalemiste arv -5, kohtumised/suhtlused Missomaast huvitatud inimestega- 49, Missomaale kolinud perede arv- 2, perede arv, kes sooviksid lähiajal Missomaale kolida- 5, pered, kes on Missomaalt lahkunud- 2, kogukonnale korraldatud ürituste arv- 5, läbiviidud rahvaküsitluste arv- 1, soetatud messibokside arv- 1, rahastust saanud projektide arv- 3,  enesetäiendamiseks läbitud koolituste arv- 5, saadud/saadetud tööalaste e-mailide arv- 1027, kümne kuu jooksul saadud kogemus Missomaa kogukonnaga töötamisel- hindamatu.
Vaadates tagasi möödunud aastale, hindan Tule Maale tegevustest kõige mõjukamaks Kohaliku omaalgatuse programmi toetusel läbi viidud projekti „Missomaa kogukonna turundusplaani koostamine“. Projekti tulemusel valmis piirkonna kohaturundusplaan, mis on ajas muutuv dokument  ja täpsustub vastavalt sellele, kuidas areneb kogukond ja tema arusaam endast. Lisaks dokumendi valmimisele oli oluline tulemus see, et kõigil kolmel seminaril osales pea 20 inimest. Pea pooled osalenutest olid noored, mõned neist  olid kaasatud valla arendustegevusse esimest korda. Tähelepanuväärne on ka see, et kogukonnas läbi viidud küsitlusest võttis osa 42 Misso elanikku vanuses 17-77. Küsitlusest saime väärtuslikku infot selle kohta, kuidas Missokas ise oma kodukohta näeb ja millisena ta teda 10 aasta pärast ette kujutab. Sama informatsioon on võetud aluseks tulevikuvisiooni sõnastamisel. Tähtsaim oli aga see, et kõik viimasel foorumil osalejad hindasid kolmekümmet erinevat Missomaa käekäiku parendavat tegevust ja olid nõus vähemalt kolmele neist oma aega ja energiat panustama. Noored, kes osalesid viimasel foorumil, on juba oma tegevustega alustanud- asutatud on Misso noortekogu ja uuendatud on Misso kuvand Vikipeedias. Ka teiste huvigruppide eestvedajad peaksid lähipäevil oma meeskonnad kokku tooma ja omavahel tegevusi jagama.
Viimasel foorumil Rõuges tegime ühise otsuse, et üksteise tagantutsitamiseks ja tehtud/tegemata asjadel silma pealhoidmiseks hakkame regulaarselt kokku saama, vähemalt korra kvartalis. Järgmine koosistumine saab toimuma veebruaris. Kõik kokkusaamised saavad olema avatud kõigile Misso elanikele.
Koosloomise projekti mõju on kogukonna kaasamisele on olnud sedavõrd suur, et tahaksin Teid isiklikult tänada: Mirko, Aigar, Kerli, Annabel, Maret, Airi, Kermo, Helve, Urmas P, Aarne, Urmas O., Paul, Sven, Kairi, Lembit S., Maiden, Joonas, Kaisa, Lisette, Tiit, Hillar, Imre, Linda, Averi, Raul, Lembit L., Karl, Raul, Meel, Margus, Ivika ja kõik 42 Missomaa küsitlusele vastanut, et te olete kaasa mõelnud ja tegutsenud.
Tule Maale poolt koostatud „Missomaa kogukonna kohaturundus- ja kommunikatsiooniplaan 2017-2020“ dokument on avalikustatud Misso valla ja Tule Maale kodulehel. Kallis Missomaa elanik, võta hetk, loe ta läbi ja tule kampa.
2016 aasta oli tõeliselt teguderohke, 2017 tuleb aga kindlasti veel põnevam. Juba kevadel on plaanis kogemuse saamisele suunatud kahepäevane õppereis teemal „Kohaturunduse parimad praktikad“, täpsema info anname varakevadel.
Rahulikku jõuluaega ja head uut aastat MTÜ Tule Maale poolt!
Aigi Young, MTÜ Tule Maale tegevjuht