MTÜ Tule Maale teostatud projektid

Leader Piiriveere Liider rahastab MTÜ Tule Maale projketi Messiboksi soetamine.

Projekti kestvus: 01.07.2016 - 30.06.2017

Projekti kogumaksumus: € 4992.00

    Kohaliku omaalgatus programm 2016 kevad projekt - Missomaa kogukonna turnudsplaani koostamine.
Projekti periood: 01.05.2016 - 01.01.2017
Projekti kogumaksumus: € 2258

Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab MTÜ Tule Maale projekti „ Tule Maale“.

Projekti kestvus: 01.01.2014-30.06.2015
Projekti kogumaksumus: 61885,4 eurot

Projekti „Tule Maale“ peamine eesmärk on koguda kokku praktikast tulenevad kogemused inimeste maale elama aitamisel ning maaellu integreerimisel, mida saaks kasutada samal eesmärgil võimalikult paljudes sarnastes kogukondades.

Üleskutse „Tule Maale“ on MTÜ Tule Maale poolt algatatud pilootprojekt Misso vallas, mis omab ambitsiooni koostöös MTÜ-ga Partnerlus minna üle-Eestiliseks.