PIIMAMEISTRE

Ettevõte: 

Nopri Talumeierei

Töötasu: 

1 000€

Kontakt: 

talopoig Niilo Tiit, kõlista 5172478 vai kirota tiit@nopri.ee

Lisainfo: 

Nopri talo lehmä' andva pallo piimä - tollega toimõndamisõs om talon abikässi mano vaijja. 
Nopri talomeierei ots hindäle kampa ütte virka ja tüü pääle laapsa käegä

PIIMAMEISTRET
Meistre tüü olõsi:

 • Kohopiimä ja jogurti tegemise kõrraldus
 • Piimäkaupu vahtside sorte vällämärkmine ja luumine
 • Juustu tegemine ja tuu man nõvvõt kõrra hoitmine

Võit seo tüü pääle passi ku:

 • Olõt innembä kah juustutegemisega kokko puttunu. Kui olõ-i, a tahassi
 • piimämajanduse-tüüd tetä, tasus kah hindäst märku anda, võiolla et saami jutule
 • Jõvvat suuri juustukerriga kammanda.
 • Mõistat tüüd tetä nii umaette ku ka ütenkuun tõisiga .

Peremiis lupa hindä puult:

 • Kimmäst tüütaso (1000 eurot bruto).
 • Kõrralikkõ tüütingimuisi.
 • Vahtsit tarkuisi söögiga toimõndamisel.
 •  Elokotusõ ostmist vai kasutamist.

Tüükotus om Võromaal Tsiistri nukan Kärinä külän. Nopri talo tegemiisi kotsilõ saat lukõ kodolehe päält: www.nopri.ee.
Manu saat küssü talopoig Niilo Tiidu käest, kõlista 51 72 478 vai kirota tiit@nopri.ee