Elu Missomaal

Elu Missomaal on kindlasti võimalusterohke. Oma kauge asukohaga Tallinnast peamegi just kõige väärtuslikumaks ressursiks meie looduskeskset ja rahulikku elukeskkonda. Elutempo vastab paljuski looduse omale ja tihti tuleb oma tegevusi vastavald kohandada.

Missomaal on olemas kõik vajalik, et siin ennast hästi tunda- meil on võimalus tegeleda huvitegevusega ja kindlasti on oodatud ka teiepoolsed ideed ja oskused, mida tahaksite kogukonnaga jagada

MTÜ Misso Vabatahtlikud

MTÜ Misso Vabatahtlikud on loodud 2009.aasta veebruaris ning tegeleb piirkonnas tuleohutus-ja päästealaste ennetus -ning muude tegevuste läbiviimisega.

Koostööpartnerina on osaletud valla ja ülemaakonnaliste motospordiürituste turvalisuse tagamisel, talveperioodil tegeletakse jää-ja veeohutusega.

MTÜ liikmeskond on aktiivne ja ühtehoidev, hetkel on nimekirjas 20 meest. Neid kutselisi päästajaid on neli ja vabatahtliku päästja koolituse on läbinud 11.

MTÜ Luhamaa Külaselts

MTÜ Luhamaa Külaselts on loodud 2005 a. Asutajaliikmeid oli 15, hetkel liikmeid 22. Liikmeskond on olnud stabiilne viimased kolm aastat.

Organisatsiooni areng on olnud just sisulist laadi. Külaseltsist on kujunenud Luhamaa nulga külade eestkõneleja suhtlemises kohaliku omavalitsusega, seto kultuuri hoidja ja arendaja siinses Setomaa hulgas. Selts on aastaid korraldanud Põrste järveäärset puhkamis-ja ujumiskohta. Luhamaa kooli parki on ehitatud kiik ja tantsuplats.

2009.aastal aidati korraldada  Luhamaal toimunud üritust Seto Kuningriigipäevad.

Tsiistre Selts

Mittetulundusühing Tsiistre Selts asutati 21. detsembril 2006. aastal.

Tsiistre Seltsi tegevuse põhieesmärgiks on  Tsiistre  kandi ellujäämise ja  21. sajandile omase  eduka maapiirkonna kujunemise heategevuslik toetamine.  Selle eesmärgi saavutamiseks kavatseb Tsiistre Selts realiseerida vajalikke meetmeid projektipõhiselt, kaasates kohalikke elanikke projektide väljatöötamisse, realiseerimisse ja jätkutegevustesse ning arendades koostööd avaliku sektori, ettevõtete ja teiste kolmanda sektori organisatsioonidega väljaspool.

MTÜ Rammuka Arendusühing

MTÜ Rammuka Arendusühing on loodud 17.02. Seni on MTÜ Rammuka Arendusühing tegutsenud külaelanike heaks ilma täiendavate lisavahenditeta ja olemasolevate võimaluste piires. Eelkõige on korraldatud üheskoos külaelanikega väiksemamahulisemaid talguid , tervisespordiüritusi .Ka on ühingu ülesandeks küla ajaloo kaardistava uuringu läbiviimine. Lisaks aitab MTÜ Rammuka Arendusühing  külarahval lahendada muresid, probleeme või küsimusi. Need edastatakse siis Misso vallavalitsusele või Maanteeametile. Üheskoos leitakse  kõigile osapooltele sobiv lahendus.

Pullijärve Puhkeküla

Eestimaa kagunurgas Misso alevikus Võrumaa ürgse looduse keskel asuv Pullijärve puhkeküla on ideaalne puhkusekoht kõigile, kes armastavad loodust ja värskes õhus liikumist.

Puhkeküla terviserajal saab teha kilomeetrise jalutuskäigu, staadionil ja väljakutel võib mängida võrk- ja jalgpalli, jalggolfi, tennist või petanki, Pulli järves saab ujuda, sõita kanuuga, pedaali- või aerupaadiga, püüda haugi, ahvenat, linaskit või angerjat.

Pullijärve on parim koht ettevõtete suve- või talvepäevade pidamiseks, tähtpäevade tähistamiseks ja perega puhkamiseks!

Misso rahvamaja

Misso kultuurilugu ulatub 19. saj., kui siin mail tegutses juba laulukoor. 20. saj. tekkisid näiteringid, rahvapilliansambel, puhkpilliorkester, mees- ja naiskoor, lauluansamblid.Missos kihas  elav kultuurielu, kuid nüüd rahvaarvu vähenemisega on  mõnedki ringid hääbunud.
2013 a. tegutsevad Misso rahvamajas naisrahvatantsurühm Häitsmed, linetantsutrupp, eakate klubi Meelespea, mille alla kuuluvad tantsurühm ja lauluansambel. Kõik need kollektiivid on osalenud  valla ja maakonna üritustel. Kontsertreisid on viinud kollektiive Lätimaale. Häitsmed on tantsinud Üldtantsupidudel.

Misso Raamatukogu

Arhiivimaterjalid kinnitavad, et Misso Raamatukogu asutati 1921.aastal. Asutamisest võtsid osa tolleaegsed aktiivsed lauluseltsi liikmed Eduard Olesk, Paul Sokk, Elmar Pilt, August Kasak (vallasekretär) ja Gustav Hakk. Samast ajast on teada, et Misso Rahvaraamatukogu Seltsil oli 83 liiget. Raamatukogu asutamiskoosolekust osavõtjad olid esimesed, kes panid raha kokku ja taluperenaine Alviine Pilt ostis Tartu „Postimehe“ raamatukauplusest 30 raamatut. Neid hakkas ta oma kodus soovijatele laenutama. Temast sai seega esimene raamatukogu juhataja Missos.

Misso Sotsiaalkeskus

Misso Sotsiaalkeskus (endine Misso Valla Turvatoad) on Misso valla hallatav asutus, mille eesmärk on pakkuda eakatele, puuetega inimestele, toimetulekuraskustes olevatele isikutele ja peredele ning teistele abivajajatele vajalikke sotsiaalteenuseid ja osutada vältimatud sotsiaalabi. Sotsiaalkeskuse ülesandeks on pakkuda eluasemeteenust, koduteenust ja muid toimetulekut soodustavaid teenuseid. Misso Sotsiaalkeskuses on kokku 14 kohta.

Tervishoiuteenused

 

Misso vallas tegutseb perearst Evi Luts koos pereõega. Lisaks Misso elanikele teenindatakse ka Haanja valla Ruusmäe elanikke. Vastuvõtuajad ning kontaktandmed on leitavad valla kodulehelt www.misso.ee

 

Misso Avatud Noortekeskus (MANK)

MANK on loodud juba aastaid tagasi kuid oma ruumid said nad vallakeskusesse 2010-l aastal.
Misso valla noorsotöö on delegeeritud vallalt lepinguga MTÜ-le Misso Avatud Noorteklubi.
Keskuses on piljardilaud, X-box, bändivarustus, hulgaliselt laumänge jne.
Keskus on täna avatud kolmel päeval.
MANK-l on palju häid sõpru ja koostööpartnereid - kõik ongi sõbrad ja MITTE ÜHTEGI vaenlast :)
Kontaktisik: Kristin Tisler
Tel: 56200543

Misso jõusaal

Misso vallakeskuses asuv jõusaal asub ca 80 m2-l pinnal ning on rekonstrueeritud ning sisustatud selle ala spetsialisti (Maidu Laht, tänane Võru Spordikeskuse juhataja) poolt 2012.a teisel poolel.
Saalis on kaasaegsed trenazöörid algajast profini, hantlist kangipuurini, sõudeergomeetrist velotrenazöörini.
Tuju aitab treeningu ajal üleval hoida muusikakeskus või televiisor - täpsemalt sealt kuuldav või vaadatav :)

Misso vallakeskus

Misso aleviku keskel asub mitmeotstarbeline vallakeskus. Selles keskuses asub:

 • Vallavalitsus
 • Perearstikeskus
 • Kaugtöökeskus
 • MTÜ Tule Maale peakorter
 • avalik internetipunkt
 • Raamatukogu
 • rahvamaja koos kõikide oma lisadega
 • Spordisaal kõikideks pallimängudeks
 • Noortekeskus
 • Jõusaal
 • Bändiruum
 • Eakate proovi ja kooskäimise ruum
 • pesuruum

 

Tehnikasport ja tehnikaalane huvitegevus

Tehnikaspordi ja sellealase huvitegevus ning aktiivse puhkusega tegelevad Missomaal:

 • MTÜ Kolme Kandi Klubi (KKK)
 • MTÜ Aktiivse Puhkuse Keskus (APK)
 • OÜ Piksepini
 • OÜ Ajamasinistid

KKK eestvedamisel on Missokülla rajatud korralik auto rallikrossi rada, pikkusega 1260m. Juba mitu aastat korraldatakse siin Eesti MV etappe (2 tk aastas) sõiduautode rallikrossis. Nemad korraldavad ka võistlussarja "Kolme Kandi Karikas".